Rydym yn cefnogi ymgysylltiad cymunedol mewn cynllunio yng Nghymru.

Cymryd rhan:

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn dibynnu ar gefnogaeth cynllunwyr sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol ac yn y sector breifat er mwyn ein helpu i ddosbarthu ein gwasanaethau. Mae ein gwirfoddolwyr yn:

  • Ateb ymholiadau’r llinell gymorth
  • Cynghori a chefnogi galwyr cymwys
  • Helpu datblygu cynnyrch gwybodaeth a chanllawiau
Gwirfoddolwch gyda ni >>
  • Helpu datblygu ein hymatebion i ymgynghoriadau polisi cenedlaethol
  • Traddodi cyrsiau hyfforddi

Newyddion Cymorth Cynllunio Cymru

Share via
Share via
Send this to a friend