Rydym yn cefnogi ymgysylltiad cymunedol mewn cynllunio yng Nghymru.

Cymryd rhan:

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn dibynnu ar gefnogaeth cynllunwyr sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol ac yn y sector breifat er mwyn ein helpu i ddosbarthu ein gwasanaethau. Mae ein gwirfoddolwyr yn:

  • Ateb ymholiadau’r llinell gymorth
  • Cynghori a chefnogi galwyr cymwys
  • Helpu datblygu cynnyrch gwybodaeth a chanllawiau
Gwirfoddolwch gyda ni >>
  • Helpu datblygu ein hymatebion i ymgynghoriadau polisi cenedlaethol
  • Traddodi cyrsiau hyfforddi

Newyddion Cymorth Cynllunio Cymru

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend