Ein Prosiectau

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen dros Gymru gyfan sy’n gweithio tuag at ymrwymiad cymunedol effeithlon â chynllunio. Rydym yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio, cymunedau lleol a Llywodraeth Cymru er mwyn creu system gynllunio sy’n fwy hygyrch a chyfranogol. Cawn ein cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru.

Mae ein gwefan, ein Llinell Gymorth ar y ffôn, cyhoeddiadau canllaw a digwyddiadau hyfforddi yn rhoi gwybodaeth a chyngor sydd ei angen ar filoedd o bobl bob blwyddyn ynghylch ymgysylltu â chynllunio. Mae ein staff bach yn gweithio gyda rhwydwaith o bron i gant o wirfoddolwyr ymroddedig, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn gynllunwyr siartredig, i gyflenwi ein gwasanaethau. Llynedd, cyfranodd y gwirfoddolwyr dros 1,000 o oriau i gynyddu ymgysylltiad cymunedol â’r system gynllunio.

Fel cyfranddaliwr cynllunio diduedd ac annibynnol yng Nghymru, rydym yn gweithio i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd, cynyddu ymgysylltiad cymunedol a rheoli disgwyliadau, a thrwy hyn rydym yn cefnogi traddodi’r system gynllunio.

Gweler yma am wybodaeth fwy penodol ar rai o’n prosiectau >>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend