Cyngor Cynllunio

Cyn i ni gynnig cyngor, rydym yn gwahodd y galwyr i edrych ar y wybodaeth a ddarperir isod gan fod yr adran hon yn cynnwys atebion i lawer o’r cwestiynau a dderbyniwn.

Cyfraniadau
Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen. Mae rhoddion yn ein cynorthwyo ni i ddarparu mwy o wybodaeth ar faterion cynllunio. Cyfranwch nawr >>

Polisi Cynllunio

Cyfraith Cynllunio a Pholisi Cynllunio Cenedlaethol

Mae polisi cynllunio cenedlaethol yn gosod allan y materion defnydd tir i’w hystyried pan fydd cynghorau yn paratoi cynlluniau datblygu ac yn gwneud penderfyniadau cynllunio.

Darllen mwy >>

Cynlluniau Datblygu Lleol

Mae Cynlluniau Datblygu Lleol yn datgan sut y dylai datblygu ddigwydd ymhob un o’r pump ardal Awdurdod Cynllunio Lleol ar hugain yng Nghymru.

Mae ymrwymiad cynnar yn y broses Cynllun Datblygu Lleol yn rhoi’r cyfle gorau i gymunedau i lunio penderfyniadau cynllunio yn eu hardal.

Darllen mwy >>

Cynlluniau Cynefin

Cynhyrchir Cynlluniau Cynefin gan gymunedau wrth weithio gydag Awdurdodau Cynllunio Lleol, ac maent yn gosod canllawiau cynllunio ar lefel leol ar ddefnydd a datblygu tir.

Darllen mwy >>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend