Ein gwasanaethau

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn elusen gofrestredig sy’n annog a chefnogi ymrwymiad y gymuned mewn cynllunio yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd ym 1978 ac mae gennym bron i 40 mlynedd o brofiad yn helpu unigolion a grwpiau cymunedol i ddeall ac ymgysylltu â’r system gynllunio.

Mae ein gwasanaethau, sydd â chyllid craidd, yn cynnwys dosbarthu hyfforddiant ar gynllunio i ystod o gynulleidfaoedd, datblygu canllawiau sy’n hawdd eu darllen a llinell gymorth sy’n rhoi cyngor cynllunio am ddim.

Rydym hefyd yn ymgymryd â phrosiectau a chomisiynau ar ran Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Cynllunio Lleol a Chynghorau Cymuned a Thref. Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau:

Hyfforddiant ar bob agwedd o’r system gynllunio

Cefnogaeth ymgysylltiad cymunedol

Cyngor a chefnogaeth ar Gynlluniau Cynefin

Datblygu canllawiau hygyrch / hawdd eu darllen

 

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend