Hyfforddiant

Gall Cymorth Cynllunio Cymru gynnal cyrsiau hyfforddiant ymgysylltiol a llawn gwybodaeth ar gyfer aelodau etholedig, cynghorau cymuned a thref, grwpiau cymunedol a sefydliadau ledled Cymru.

Mae’n cyrsiau sydd wedi eu paratoi’n barod, yn para am 2.5 awr ac yn cael adborth cadarnhaol yn gyson. Mae’r pynciau’n cynnwys:

  • Cyflwyniad i Gynllunio
  • Cyflwyniad i Cynlluniau datblygu lleol
  • Ymateb i Geisiadau Cynllunio a Gwneud y Mwyaf o’ch Dylanwad
  • Cyflwyniad i Orfodaeth Cynllunio
  • Cyflwyniad i Gynlluniau Cynefin
  • Polisi Cynllunio i Ddechrauwyr

Rydym hefyd yn gallu paratoi hyfforddiant pwrpasol ar gyfer eich anghenion chi. I gael y prisiau a mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau hyfforddi,cysylltwch â ni.

Share via
Share via
Send this to a friend