Amdanon Ni

Mae Cymorth Cynllunio Cymru (CCC) yn sefydliad elusennol, annibynnol sy’n helpu unigolion a chymunedau ledled Cymru i gymryd rhan yn fwy effeithiol yn y system gynllunio.

Cawn ein harian sylfaneol gan Lywodraeth Cymru ond rydym yn croesawu rhoddion gan aelodau’r cyhoedd. Os hoffech roi rhodd, cliciwch yma.

I ddarganfod mwy am y gwasanaethau a ddarparwn, ewch i’r dudalen Sut gall CCC helpu, neu defnyddiwch y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am ein sefydliad.

Amdanon ni:

 

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend