Cefnogaeth Cynlluniau Cynefin

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi cynhyrchu canllaw cynhwysfawr ar Gynlluniau Cynefin ar gyfer cynllunwyr awdurdodau lleol a chymunedau, ac mae ar gael yn www.placeplans.org.uk

Rydym hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau cefnogi i Gynghorau Cymuned a Thref, Awdurdodau Cynllunio Lleol a grwpiau cymuned wrth baratoi Cynlluniau Cynefin. Mae’n gwasanaethau’n cynnwys:

  • Gweithdai hyfforddi ‘Cyflwyniad i Gynlluniau Cynefin’
  • Gweithdai gwneud penderfyniad – ‘Ddylem ni baratoi Cynllun Cynefin?’
  • Datblygu Cynllun Cynefin a chefnogaeth rheolaeth prosiect
  • Ymarferion a digwyddiadau ar Ymgysylltiad Cymunedol

I gael mwy o wybodaeth neu i drafod ein gwasanaethau cefnogi Cynlluniau Cynefin, cysylltwch â ni.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend