Staff

Yng Nghymorth Cynllunio Cymru mae tîm o saith aelod staff yn gweithio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru. Mae aelodau’r staff yn gweithio ar ystod o wahanol weithgareddau dan gyfarwyddyd y Bwrdd Cyfarwyddwyr i helpu cynnal, datblygu ac hyrwyddo’r mudiad.


 

Rosa Thomas

Gweinyddwr Llinell Gymorth

Mae Rosa yn gyfrifol am ateb galwadau i’n Llinell Gymorth a chyfeirio achosion i’r gwirfoddolwyr.

Defnyddiwch y rhif hwn i gael cyngor cynllunio penodol

Ffôn: 02920 625000

Ebost


 

Deb Jeffreys

Swyddog Ymgysylltiad a Datblygu Cymunedol

Mae Deb yn gyfrifol am adeiladu gallu cynghorau cymuned a thref i ymgysylltu’n fwy effeithiol gyda’r broses gynllunio leol a gwella ein gwasanaethau.

Defnyddiwch y rhif hwn i gael cyngor cynllunio cyffredinol yn unig

Ffôn: 02920 625004

Ebost

 


 

Karen Probert

Swyddog Ymgysylltiad Cynllunio

Mae Karen yn gyfrifol am ddosbarthu ein gwasanaethau cynllunio a gweithio i gefnogi cynllunwyr i ymgysylltu’n fwy creadigol â chymunedau lleol.

Ebost


 

Mark Jones

Swyddog Ymgysylltiad Cynllunio

Mae Mark yn gyfrifol am ddosbarthu ein gwasanaethau cynllunio a gweithio i gefnogi cynllunwyr i ymgysylltu’n fwy creadigol â chymunedau lleol.

Ebost


 

Kay Sharman

Gweinyddydd a Swyddog Cyllid

Cyfrifoldeb Kay yw gweinyddiaeth ariannol ac mae’n darparu cefnogaeth weinyddol i’n tîm staff a’r cyfarwyddwyr.

Ebost


 

James Davies

Prif Weithredwr

Mae James yn atebol i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am gynnal a rheoli’r mudiad a’i staff..

Ebost

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend