Cynllun Busnes

Bob blwyddyn mae Cymorth Cynllunio Cymru’n adolygu ei fframwaith cynllunio busnes ac yn mabwysiadu cynllun newydd i roi cyfarwyddyd strategol dros y tair blynedd sydd i ddod.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i lawrlwytho ein cynllun busnes presennol ar gyfer y cyfnod Ebrill 2012 i Fawrth 2015:

Cymorth Cynllunio Cymru Cynllun Busnes 2018 – 2021

Share via
Share via
Send this to a friend