Gyhoeddiadau Canllaw

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi cynhyrchu nifer o lyfrynnau canllaw ar agweddau penodol o’r system gynllunio. Mae’r llyfrynnau canllaw ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan heb gost i chi.

Cyflwyno eich achos i’r pwyllgor cynllunio

Mae Cyflwyno eich achos i’r pwyllgor cynllunio’ yn llawn o syniadau defnyddiol ar sut i baratoi a chyflwyno eich achos mewn cyfarfodydd pwyllgor cynllunio.

Pris: AM DDIM

Postio a phacio: £1

Lawrlwythwch ein Canllaw ar Gyflwyno Eich Achos i’r Pwyllgor Cynllunio

Neu defnyddiwch ein Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau i archebu copi ar bapur.

 

Canllaw i’r cyhoedd ar y system gynllunio defnydd tir yng Nghymru

Mae Canllaw i’r cyhoedd ar y system gynllunio defnydd tir yng Nghymru’ yn esbonio, mewn iaith syml, sut mae prif rannau’r system gynllunio yn gweithio. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar y ffyrdd gorau i gyflwyno sylwadau a safbwyntiau’r cyhoedd, i wneuthurwyr penderfyniadau ar gynllunio.

Pris: AM DDIM

Postio a phacio: £1

Lawrlwythwch Canllaw i’r Cyhoedd ar y System Gynllunio Defnydd Tir yng Nghymru

Neu defnyddiwch ein Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau i archebu copi ar bapur.

 

Llawlyfr Cynghorwyr Cymuned a Thref: Y system gynllunio defnydd tir yng Nghymru

Dyluniwyd Llawlyfr Cynghorwyr Cymuned a Thref: Y system gynllunio defnydd tir yng Nghymru’ yn benodol ar gyfer Cynghorwyr Cymuned a Thref yng Nghymru. Mae’n gweithredu fel canllaw cyfeirio i reolaeth datblygu a phrosesau cynlluniau datblygu lleol.

Pris: AM DDIM

Postio a phacio: £1

Lawrlwythwch ein Llawlyfr Cynghorwyr Cymuned a Thref: Y System Gynllunio Defnydd Tir yng Nghymru

Neu defnyddiwch ein Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau i archebu copi ar bapur.

 

Beth i’w wneud pan yn wynebu cais cynllunio yng Nghymru

Mae ‘Beth I’w Wneud Pan Yn Wynebu Cais Cynllunio yng Nghymru’ yn darparu gwybodaeth ar sut i ddarganfod mwy am geisiadau cynllunio, a sut i gyflwyno ymatebion effeithiol a pherthnasol i ymgynghoriadau i’r awdurdod cynllunio lleol.

Dyluniwyd y llyfryn ar gyfer pob sydd eisiau cefnogi neu wrthwynebu cais cynllunio yn eu hardal.

Pris: AM DDIM

Postio a phacio: £1

Lawrlwythwch Beth I’w Wneud Pan Yn Wynebu Cais Cynllunio yng Nghymru

Neu defnyddiwch ein Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau i archebu copi ar bapur.

 

Canllaw i orfodaeth cynllunio yng Nghymru

Mae ‘Canllaw i orfodoaeth cynllunio yng Nghymru’ yn rhoi trosolwg o arferion a gweithdrefnau gorfodaeth yng Nghymru. Hefyd ceir cyngor ynddo ar sut i baratoi ar gyfer apeliad gorfodaeth. Dyluniwyd y llyfryn ar gyfer pobl sydd eisiau apelio yn erbyn gweithredu gorfodol gan yr awdurdod cynllunio lleol, a phobl sy’n pryderu ynghylch datblygiad sydd efallai heb gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol.

Pris: AM DDIM

Postio a phacio: £1

Lawrlwythwch Canllaw i Orfodaeth Cynllunio yng Nghymru

Neu defnyddiwch ein Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau  i archebu copi ar bapur.

 

Gweld y goleuni: Cynllunio a hawliau i oleuni yng Nghymru

Mae Gweld y goleuni: Cynllunio a hawliau i oleuni yng Nghymru’ yn darparu trosolwg o’r materion sy’n ymwneud â goleuni a chysgodi yn y broses gynllunio yng Nghymru. Dyluniwyd y llyfryn ar gyfer y bobl hynny sy’n pryderu bydd cynnig am ddatblygiad newydd yn cael effaith ‘cysgodi’ annerbyniol ar eu heiddo, ac ar gyfer datblygwyr sydd eisiau gwneud yn siwr na fydd eu hadeilad yn arwain at ddiffyg golau annerbyniol i eiddo cyfagos.

Pris: AM DDIM

Postio a phacio: £1

Lawrlwythwch Gweld y Goleuni: Cynllunio a Hawliau i Oleuni yng Nghymru

Neu defnyddiwch ein Ffurflen Archebu Cyhoeddiadau i archebu copi ar bapur.
Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a Theithwyr

 

Cwestiwn heb ei ateb?

Os ydych yn parhau i chwilio am gyngor, efallai y byddech yn gallu cael cymorth trwy ein Llinell Gymorth am ddim.

Cliciwch yma i gael mynediad i’n gwasanaeth Llinell Gymorth >>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend