Cynlluniau Datblygu – Canllaw Cymunedol

Mae hwn yn ganllaw hawdd ei ddarllen i gymunedau sy’n esbonio’r system cynlluniau datblygu yng Nghymru. Paratowyd y canllaw gan Lywodraeth Cymru (LlC) a
Chymorth Cynllunio Cymru (CCC) i’ch helpu i ddeall:

● Y system cynlluniau datblygu
● Sut mae cynlluniau’n cael eu paratoi, a
● Phryd gallwch chi ymgysylltu â’r broses

Lawrlwythwch fersiwn lawn y canllaw trwy glicio yma.

Lawrlwythwch grynodeb y canllaw yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend