Newyddion

Allwch chi helpu i lunio dyfodol Ardal Bae Colwyn?

Yn ddiweddar cyflwynwyd Cynlluniau Cynefin gan Lywodraeth Cymru fel dull o annog mwy o ymgysylltiad gan gymunedau wrth wneud penderfyniadau cynllunio trefi lleol. Mae Cynllun Cynefin Colwyn yn rhoi cyfle i bobl leol weithio gyda’i gilydd i ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio tref yn y dyfodol.

Rydym wedi diffinio ardal Bae Colwyn fel Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn a Bryn-y-Maen.

Rydym megis dechrau ar hyn a bydd mwy o gyfleoedd i chi gyfrannu at Gynllun Cynefin /colwyn dros y misoedd i ddod.  Bydd yr arolwg hwn ar agor tan Gorffennaf 14eg 2022 ac rydym yn gofyn am eich safbwyntiau ar yr hyn a ellid ei gynnwys yn y cynllun.

Dylai’r arolwg gymryd 5 munud i’w gwblhau

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth>>

Creu Lleoedd i’r Gymraeg Ffynnu

Ar 25 Tachwedd 2021, cynhaliodd Cymorth Cynllunio Cymru ac IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith Cymru, gynhadledd fini ar y cyd ar lein a ddaeth at ei gilydd, gynllunwyr, arbenigwyr y Gymraeg a Chynghorau Cymuned a Thref sy’n cymryd camau i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg, cefnogi’r defnydd o Gymraeg yn eu cymunedau ac yn ystyried, neu’n cymryd rhan, mewn cynllunio a chreu lleoedd.

Read More

Send this to a friend