Uncategorized @cy

Allwch chi helpu i lunio dyfodol Ardal Bae Colwyn?

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi bod yn cynnal ymgysylltiad cymunedol yn Ardal Bae Colwyn fel rhan o’i rôl yn datblygu Cynllun Cynefin Colwyn.

Hyd yma mae hyn wedi cynnwys cynnal gweithdy a chystadleuaeth gelf gyda phlant lleol o amgylch Ardal Bae Colwyn, hwyluso cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein, yn cynnwys arolwg ar-lein, map Gwirio Lle a grwpiau ffocws ar-lein a hefyd cynnal dwy sesiwn ‘galw i mewn’ yn Llandrillo-yn-Rhos a Colwyn Heights.

Mae digon o ddigwyddiadau eto i ddod …

Read More

Creu Lleoedd i’r Gymraeg Ffynnu

Ar 25 Tachwedd 2021, cynhaliodd Cymorth Cynllunio Cymru ac IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith Cymru, gynhadledd fini ar y cyd ar lein a ddaeth at ei gilydd, gynllunwyr, arbenigwyr y Gymraeg a Chynghorau Cymuned a Thref sy’n cymryd camau i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg, cefnogi’r defnydd o Gymraeg yn eu cymunedau ac yn ystyried, neu’n cymryd rhan, mewn cynllunio a chreu lleoedd.

Read More