Mae Cynllun Cynefin Colwyn wedi cyrraedd!

Ar ôl misoedd lawer o waith gan y Grŵp Llywio, rhanddeiliaid ac aelodau o’r gymuned – rydym yn falch i gyhoeddi bod Cynllun Lle Colwyn bellach wedi’i lansio a chafodd ei fabwysiadu’n ffurfiol gan Gyngor Tref Bae Colwyn ar 22ain Ionawr 2024.

Ac i ddathlu…..cynhaliwyd digwyddiad lansio yn Oriel a Lolfa INK

Roedd yn ffordd wych i ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac i edrych ymlaen at y prosiectau rydym am ganolbwyntio arnynt yn y dyfodol. Roedd yn diwrnod oer a brochus – ond daeth cymuned Colwyn allan ei niferoedd, a braf oedd gweld cymaint o bobl yn bresennol. Diolch!

‘Darn o waith ardderchog a fydd yn rhoi hwb a chyfeiriad i’r dref am nifer dda o flynyddoedd. Roeddwn wrth fy modd iddo gael ei gymeradwyo’n unfrydol gan Gyngor y Dref.’  Arthur – Mynychodd y lansiad yn oriel INK

Cliciwch yma I wylio ffilm fer o’r digwyddiad>>

Gallwch ddarllen y Cynllun Cynefin yma>>

Gweld ein ffilm ddogfen fer newydd yma>>

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag [email protected] neu ffoniwch Gyngor Tref Bae Colwyn ar 01492 532248.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend