Newyddion Cymraeg

Allwch chi helpu i lunio dyfodol Ardal Bae Colwyn?

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi bod yn cynnal ymgysylltiad cymunedol yn Ardal Bae Colwyn fel rhan o’i rôl yn datblygu Cynllun Cynefin Colwyn.

Hyd yma mae hyn wedi cynnwys cynnal gweithdy a chystadleuaeth gelf gyda phlant lleol o amgylch Ardal Bae Colwyn, hwyluso cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein, yn cynnwys arolwg ar-lein, map Gwirio Lle a grwpiau ffocws ar-lein a hefyd cynnal dwy sesiwn ‘galw i mewn’ yn Llandrillo-yn-Rhos a Colwyn Heights.

Mae digon o ddigwyddiadau eto i ddod …

Read More

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds