Eich awdurdod cynllunio lleol

Gwybodaeth am eich awdurdod cynllunio lleolEich awdurdod cynllunio lleol sy’n gyfrifol am gynllunio yn eich ardal. Mae eich awdurdod cynllunio lleol yn gwneud dau brif beth:

1. Mae’n paratoi ‘cynllun datblygu’ ar gyfer ardal yr awdurdod. Mae’r cynllun datblygu yn edrych ymlaen rhwng 10 a 15 mlynedd i’r dyfodol ac yn disgrifio’r mathau o ddatblygiad a ddylai ddigwydd mewn gwahanol ardaloedd.

2. Mae’n penderfynu ar geisiadau cynllunio.

Fel arfer, eich cyngor dinesig, sirol neu fwrdeistref yw eich awdurdod cynllunio lleol. Ond os ydych chi’n byw mewn parc cenedlaethol, yr awdurdod cynllunio lleol yw awdurdod y parc cenedlaethol.

 

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent (4)

Mwy o wybodaeth >>

01495 311556

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted, Review Report complete (August 2018)


Pen-y-Bont ar Ogwr (10)

Mwy o wybodaeth >>

 01656 643155

[email protected]

Website >>

LDP stage: Delivery Agreement (as of August 2018)


Caerffili (5)

Mwy o wybodaeth >>

01443 866416

Email link >>

Website >>

LDP stage: Adopted (As of August 2018)


Caerdydd (8)

Mwy o wybodaeth >>

029 2087 1134

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Sir Gaerfyrddin (13)

Mwy o wybodaeth >>

01267 228659

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted with new LDP at Delivery Agreement (As of August 2018)


Cyngor Sir Ceredigion (15)

Mwy o wybodaeth >>

01545 572135

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted, seeking Candidate Sites on new plan (As at August 2018)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (18)

Mwy o wybodaeth >>

01492 574000

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted, seeking Candidate Sites on replacement plan (As at August 2018)


Sir Ddinbych (19)

Mwy o wybodaeth >>

01824 706727

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted, Call for Candidate Sites open on new plan (As at August 2018)


Sir y Fflint (21)

Mwy o wybodaeth >>

01352 703233

[email protected]

Website >>

LDP stage: Preferred Strategy Consultation complete (As at August 2018)


Gwynedd (17)

Mwy o wybodaeth >>

01766 771000

 [email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted Joint LDP with Isle of Anglesey (As at August 2018)


Merthyr Tudful (6)

Mwy o wybodaeth >>

Sir Fynwy (1)

Mwy o wybodaeth >>

Castell-nedd Port Talbot (11)

Mwy o wybodaeth >>

01639 686387

Click here >>

Website >>

LDP stage: Adopted (Checked August 2018)


Casnewydd (2)

Mwy o wybodaeth >>

01633 656656

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Sir Benfro (14)

Mwy o wybodaeth >>

01437 764551

[email protected]

Website >>

LDP stage: Strategic Options Consultation on LDP2 (As at August 2018)


Cyngor Sir Powys (16)

Mwy o wybodaeth >>

01597 827161

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted April 2018 (Last checked August 2018)


Rhondda Cynon Taf (7)

Mwy o wybodaeth >>

01443 425004

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Abertawe (12)

Mwy o wybodaeth >>

01792 635701

[email protected]

Website >>

LDP stage: Examination (As at August 2018)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (3)

Mwy o wybodaeth >>

01633 648095

[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Bro Morgannwg (9)

Mwy o wybodaeth >>

01446 704657

planning&[email protected]

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Wrecsam (20)

Mwy o wybodaeth >>

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (C)

Mwy o wybodaeth >>

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (B)

Mwy o wybodaeth >>

0845 345 7275

[email protected]

Website >>

LDP stage: Deposit consultation on replacement plan complete (Last checked August 2018)


Parc Cenedlaethol Eryri (A)

Mwy o wybodaeth >>

01766 770274

[email protected]

Website >>

LDP stage: Examination on revised LDP (August 2018)


Cwestiwn heb ei ateb?

Os ydych chi’n dal i chwilio am gyngor, efallai y gallwch gael cymorth trwy ein Llinell Gymorth dros y ffôn.

Cliciwch yma i gael mynediad i’n gwasanaeth Llinell Gymorth >>

Share via
Share via
Send this to a friend