Eich awdurdod cynllunio lleol

Gwybodaeth am eich awdurdod cynllunio lleolEich awdurdod cynllunio lleol sy’n gyfrifol am gynllunio yn eich ardal. Mae eich awdurdod cynllunio lleol yn gwneud dau brif beth:

1. Mae’n paratoi ‘cynllun datblygu’ ar gyfer ardal yr awdurdod. Mae’r cynllun datblygu yn edrych ymlaen rhwng 10 a 15 mlynedd i’r dyfodol ac yn disgrifio’r mathau o ddatblygiad a ddylai ddigwydd mewn gwahanol ardaloedd.

2. Mae’n penderfynu ar geisiadau cynllunio.

Fel arfer, eich cyngor dinesig, sirol neu fwrdeistref yw eich awdurdod cynllunio lleol. Ond os ydych chi’n byw mewn parc cenedlaethol, yr awdurdod cynllunio lleol yw awdurdod y parc cenedlaethol.

 

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent (4)

Mwy o wybodaeth >>

01495 311556

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Strategaeth a Ffefrir (Ionawr 2020)


Pen-y-Bont ar Ogwr (10)

Mwy o wybodaeth >>

 01656 643155

[email protected]

Gwefan >>

CDLI Cyfnod: Ymgynghoriad Cynllun Datblygu Lleol Newydd (Gorffenaf 2021)


Caerffili (5)

Mwy o wybodaeth >>

01443 866416

Email link >>

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Adolygiad Drafft (Ionawr 2020)


Caerdydd (8)

Mwy o wybodaeth >>

029 2087 1134

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Galwad am Safleoedd Ymgeisiol (Awst 2021)


Sir Gaerfyrddin (13)

Mwy o wybodaeth >>

01267 228659

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Cynllun Diwygiedig Adneuo (Chwefror 2021)


Cyngor Sir Ceredigion (15)

Mwy o wybodaeth >>

01545 572135

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Strategaeth a Ffefrir (Medi 2019)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (18)

Mwy o wybodaeth >>

01492 574000

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Strategaeth a Ffefrir (Medi 2019)


Sir Ddinbych (19)

Mwy o wybodaeth >>

01824 706727

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Strategaeth Ddewisol Ddrafft (Mai 2019)


Sir y Fflint (21)

Mwy o wybodaeth >>

Gwynedd (17)

Mwy o wybodaeth >>

Merthyr Tudful (6)

Mwy o wybodaeth >>

01685 726213

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod:CDLl newydd wedi’i fabwysiadu (Ionawr 2020)


Sir Fynwy (1)

Mwy o wybodaeth >>

01633 644880

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Galwad Cam 2 am Safleoedd Ymgeisiol  (Awst 2021)


Castell-nedd Port Talbot (11)

Mwy o wybodaeth >>

01639 686387

Click here >>

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Ymgynghoriad Cytundeb Cyflawni Drafft (Medi 2021)


Casnewydd (2)

Mwy o wybodaeth >>

01633 656656

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Safleoedd Ymgeisiol (Awst 2021)


Sir Benfro (14)

Mwy o wybodaeth >>

01437 764551

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau (Mawrth 2020)


Cyngor Sir Powys (16)

Mwy o wybodaeth >>

01597 827161

[email protected]

Gwefan>>

CLDI Cyfnod: Mabwysiadwyd (Awst 2018)


Rhondda Cynon Taf (7)

Abertawe (12)

Mwy o wybodaeth >>

01792 635701

[email protected]

Gwefan>>

CLDI Cyfnod: Mabwysiadwyd (Awst 2019)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (3)

Mwy o wybodaeth >>

01633 648095

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Strategaeth a Ffefrir (Dyddiad ddim ar gael)


Bro Morgannwg (9)

Mwy o wybodaeth >>

Wrecsam (20)

Mwy o wybodaeth >>

01978 292016

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd (Awst 2018)


Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (C)

Mwy o wybodaeth >>

01874 620431

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod:Strategaeth a Ffefrir (Awst 2019)


Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (B)

Mwy o wybodaeth >>

0845 345 7275

[email protected]

Gwefan>>

CDLI Cyfnod: Mabwysiad (Medi 2020)


Parc Cenedlaethol Eryri (A)

Mwy o wybodaeth >>

Cwestiwn heb ei ateb?

Os ydych chi’n dal i chwilio am gyngor, efallai y gallwch gael cymorth trwy ein Llinell Gymorth dros y ffôn.

Cliciwch yma i gael mynediad i’n gwasanaeth Llinell Gymorth >>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend