Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a Theithwyr

Beth yw’r ddogfen hon?

Ysgrifennwyd y llyfryn hwn yn arbennig ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a Siewmyn Teithiol fel canllaw i gynllunio eu safleoedd carafanau.

Mae’r canllaw yn dilyn cyhoeddi Cylchlythyr y Llywodraeth ym Mehefin 2018 (005/2018) “Cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn”.

Paratowyd y canllaw hwn gan Cymorth Cynllunio Cymru, elusen sy’n gweithio i gynyddu ymrwymiad cymunedol mewn cynllunio, gydag arian gan Lywodraeth Cymru.

Canllaw fideo

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend