Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a Theithwyr

Beth yw’r ddogfen hon?

Ysgrifennwyd y llyfryn hwn yn arbennig ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a Siewmyn Teithiol fel canllaw i gynllunio eu safleoedd carafanau.

Mae’r canllaw yn dilyn cyhoeddi Cylchlythyr y Llywodraeth ym Mehefin 2018 (005/2018) “Cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn”.

Paratowyd y canllaw hwn gan Cymorth Cynllunio Cymru, elusen sy’n gweithio i gynyddu ymrwymiad cymunedol mewn cynllunio, gydag arian gan Lywodraeth Cymru.

Canllaw fideo

Share via
Share via
Send this to a friend