Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Cyhoeddwyd y cynllun newydd ar 24ain Chwefror 2021. Mae’r cynllun datblygu newydd ar gyfer Cymru yn dylanwadu ar bob lefel o’r system gynllunio yng Nghymru a bydd yn helpu i lunio Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol a baratowyd gan gynghorau ac awdurdodau parciau cenedlaethol.

Darllenwch ef yma>>

 

Share via
Share via
Send this to a friend