Polisi Cynllunio Cymru – Rhifyn 11

Rhyddhawyd y rhifyn newydd o Bolisi Cynllunio Cymru ar 24 Chwefror 2021. Mae’n nodi’r polisi cynllunio defnydd tir cyfredol ar gyfer Cymru, gan ddarparu’r fframwaith polisi ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu awdurdodau cynllunio lleol yn effeithiol. Ategir hyn gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol, tra rhoddir cyngor gweithdrefnol mewn cylchlythyrau a llythyrau egluro polisi.

Darllenwch ef yma>>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend