Polisi Cynllunio Cymru – Rhifyn 11

Rhyddhawyd y rhifyn newydd o Bolisi Cynllunio Cymru ar 24 Chwefror 2021. Mae’n nodi’r polisi cynllunio defnydd tir cyfredol ar gyfer Cymru, gan ddarparu’r fframwaith polisi ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu awdurdodau cynllunio lleol yn effeithiol. Ategir hyn gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol, tra rhoddir cyngor gweithdrefnol mewn cylchlythyrau a llythyrau egluro polisi.

Darllenwch ef yma>>

Share via
Share via
Send this to a friend