Deall Lleoedd Cymru

Dyma beth sydd wedi newid ar wefan Deall Lleoedd Cymru.

Rhagfyr 2020

  • Ychwanegu dros 70 o ddisgrifiadau lle newydd;
  • Ychwanegu newidynnau newydd ar gyfer pob lle. Amlinellir newidynnau newydd gyda ffiniau glas ac maent yn cynnwys data ar fynediad at wasanaethau, mynediad at fannau gwyrdd, beth sydd ar gael o ran band eang, nifer y tai bach cyhoeddus, nifer y busnesau achosol ac ystadegau iechyd meddwl;
  • Adnewyddu dosbarthiad rhyngberthynas lleoedd. Mae hyn bellach yn cynnwys rhai o’r newidynnau a restrir uchod (gweler yr adran Methodoleg am ragor o fanylion);
  • Ychwanegu mapiau Llif Poblogaeth newydd sy’n dangos ymfudiadau a theithiau dyddiol o fewn Cymru a thros y ffin i Loegr;
  • Diweddaru’r Mapiau Cymdogaeth, i ddangos amrywiadau ardal fach o’r newidynnau newydd a restrir uchod.

 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth>>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend