Gwerth Ymgysylltiad mewn Cynllunio yng Nghymru

Cymorth Cynllunio Cymru yn lansio adroddiad ar werth ymgysylltiad mewn cynllunio yng Nghymru

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn falch i gyhoeddi lansiad adroddiad ymchwil newydd sy’n ceisio archwilio ac arddangos gwerth ymgysylltiad yng ngwaith cynllunio yng Nghymru, gyda’r bwriad o gynnig llwybr i blannu ymarfer gorau ymgysylltiad yn y system gynllunio Gymreig.

Mae’r adroddiad yn benllanw cannoedd o oriau o waith gan wirfoddolwyr, a mewnbwn mewnwelediad dros 100 o randdalwyr yn cynrychioli awdurdodau cynllunio, y sector breifat a chymunedau yng Nghymru.

Y cam cyntaf yw’r adroddiad hwn ar y ffordd i wella ymarfer ymgysylltu; os oes gennych astudiaethau achos ar ymgysylltiad da, neu os hoffech drafod unrhywbeth yn yr adroddiad, cysylltwch â ni.

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn gryno o’r adroddiad

Cliciwch yma i lawrlwytho’r adroddiad llawn

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend