Siarter Newydd i Gymru ar Greu Lleoedd

Ar fedi 24ain 2020, lansiodd Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol y Siarter newydd i Gymru ar Greu Lleoedd yng Nghynadledd Fyw Cynllunwyr Cymru.

Datblygwyd y Siarter mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Creu Lleoedd Cymru, sef casgliad o randdalwyr yn cynrychioli ystod eang o ddiddordebau o fewn yr amgylcheddau adeiledig a naturiol.

Bwriad y Siarter yw cryfhau’r ffocws ar Greu Lloeoedd mewn polisi ac ymarfer yng Nghymru.  Mae’r Siarter yn amlinellu chwech egwyddor creu lleoedd sy’n delio ag ystod o ystyriaethau sy’n cyfrannu at sefydlu a chynnal lleoedd da.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Pobl a’r Gymuned
  • Symud
  • Tir y Cyhoedd
  • Lleoliad
  • Cymysgedd o ddefnyddiau

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn falch i gadarnhau ei fod yn un o lofnodwyr y Siarter ac yn ymrwymo’r sefydliad i’r egwyddorion ac i gefnogi Creu Lleoedd ar draws Cymru.

I ddarganfod mwy dilynwch y dolenni isod:

Siarter Creu Lleoedd>>

Canllaw Digidol Creu Lle>>

Share via
Share via
Send this to a friend