Gwerth Ymgysylltiad y Gymuned a Chynllunio Arolwg

Ysgrifennwn atoch i ofyn am eich cymorth gydag astudiaeth mae Cymorth Cynllunio Cymru yn ei chynnal ar werth ymgysylltiad y gymuned â chynllunio yng Nghymru.

Cefnogir ac ystyrir y gwaith hwn gan Lywodraeth Cymru.

Ein dull yw gofyn am safbwyntiau a nodi astudiaethau achos, o’r ystod mwyaf eang posibl o grwpiau a sefydliadau, ynghylch cryfderau a gwendidau y dulliau cyfredol ynghylch ymgysylltiad cymunedol, ac yna chwilio am safbwyntiau ar beth efallai fyddai’n gwella’r fath ddulliau yn y dyfodol.

Mae Cymorth Cynllunio Cymru wedi paratoi cronfa ddata eang o bobl â diddordeb, yn cynnwys y rhai o fewn y system megis awdurdodau lleol, y llywodraeth, a’r Arolygiaeth, y rhai’n gweithio mewn neu ar ran y sector breifat ac, wrth gwrs, cynrychiolwyr y gymuned.

Bydd yr astudiaeth yn ystyried y cyfyngiadau cyfredol ar adnoddau o fewn Awdurdodau Cynllunio Lleol a Llywodraeth Cymru a dylai unrhyw argymhellion fod yn bosibl i’w cyflawni o fewn y ddeddfwriaeth bresennol.

Rydym yn cysylltu â chi, fel rhanddeiliad a nodwyd, ar ddechrau’r prosiect cyffrous hwn. Gobeithiwn sicrhau sylw daearyddol da, er mwyn galluogi cyfraniadau gan sefydliadau a chwmnïau bach a mawr, yn ogystal ag oddi wrth y rhai sy’n canolbwyntio ar greu cynlluniau a rheolaeth datblygu. Cefnogir y gwaith cysylltu cynnar hwn gan adolygiad llenyddol trylwyr sy’n defnyddio deunydd, nid yn unig o Gymru, ond hefyd o ymhellach i ffwrdd.

*I lawrlwytho fersiwn MS Word o’r holiadur, cliciwch yma

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend