Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru

Cynhaliodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru ymchwiliad i effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru. Seiliwyd yr ymchwiliad ar adroddiad y Cyfrifydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2019.  Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar “Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru” ym Mehefin 2020

Cynhyrchwyd crynodeb o adroddiad Mehefin 2020 gan Cymorth Cynllunio Cymru, y gellir ei weld isod ac mae’n cynnwys dolenni i’r adroddiadau llawn.

Crynodeb o Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru Adroddiad Mehefin 2020 >>

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymrudroddiad Pwyllgor Adroddiad>>

Share via
Share via
Send this to a friend