Cyflwyniad i Faterion Treftadaeth a’r System Gynllunio

This event has ended

Gall materion treftadaeth fod ar sawl ffurf a gallant gynnwys adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, henebion a safleoedd archeolegol. Gall y materion hyn fod yn ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio a chreu polisïau cynllunio. Yn ogystal, mae’n bosibl bod gofynion ychwanegol er mwyn cael caniatâd e.e. caniatâd ynghylch adeilad rhestredig neu ganiatâd ynghylch heneb hynafol. Credir yn aml fod y fath leoedd yn rhai amhosibl i’w datblygu ond efallai nad gwir yw hyn o reidrwydd.

Bydd y digwyddiad hyfforddi hwn yn darparu sesiwn ryngweithiol i archwilio cyflwyniad i’r materion hyn a sut maent yn rhyngweithio gyda’r system gynllunio.

Archebwch nawr ar Eventbrite >>

Send this to a friend