Paratoi ar gyfer Cynlluniau Cynefinoedd

This event has ended

 Deall Cynlluniau Cynefin

Cyflwyniad i Bolisi Cynllunio a’i ddatblygiad. Eich Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), polisïau allweddol a Chanllaw Cynllunio Atodol. Cynlluniau Cynefin – y prif egwyddorion. Astudiaethau achos Cynlluniau Cynefin – beth sy’n gynwysiedig mewn Cynlluniau Cynefin?

Paratoi Cynllun Cynefin

Pwysigrwydd tystiolaeth. Gweithio gyda’ch awdurdod cynllunio lleol. Mathau o Gynlluniau Cynefin, tystiolaeth briodol a chasglu tystiolaeth. Ymgysylltiad Cymunedol – technegau allweddol ac astudiaethau achos. Cynllunio ac ariannu eich prosiect.

 Gwneud y penderfyniad (rhyngweithiol). Ardal eich cymuned (ymarfer mapio).

Defnydd tir yn erbyn blaenoriaethau cymunedol eraill. Blaenoriaethu eich blaenoriaethau ac ymrwymo’ch cymunedau. Pa un sydd orau? Polisi CDLl, Datganiad Dylunio, Cynllun Cynefin neu Gynllun Cymunedol. Y camau nesaf gyda’ch awdurdod cynllunio lleol.

Archebwch nawr ar Eventbrite >>

Send this to a friend