Sut i Ddefnyddio Adnoddau Ar-lein i Ddatrys Problemau Cynllunio

Y dyddiau hyn mae popeth ar-lein.

Mae Cynllunio wedi bod yn symud tuag at fod ar-lein ers mwy na deng mlynedd ac mae COVID-19 wedi achosi hyn i ddigwydd yn fwy cyflym.

Y broblem yw, gan fod cymaint o wybodaeth am gynllunio o gwmpas, ble ydych chi’n dechrau?

Bydd y cwrs rhyngweithiol newydd hwn yn eich tywys trwy amrywiaeth o broblemau cynllunio a sut y gallwch eu datrys trwy ddefnyddio’r rhyngrwyd:

• Sut allwn ni ddarganfod mwy am geisiadau cynllunio a pholisi cynllunio?

• Sut allwn ni ymateb iddyn nhw?

• O ble gawn ni ganllawiau ar gwestiynau penodol ar gynllunio?

• Sut allwn ni ymgysylltu â’n cymunedau ar-lein?

Archebwch nawr ar Eventbrite >>