Dylunio ar gyfer Bywyd

Yng nghyfrol Mai y cylchgrawn The Planner cyfrannodd Cymorth Cynllunio Cymru i erthygl ar “Dylunio ar gyfer Bywyd”. Mae’r erthygl yn ystyried Cyd-Ddylunio a’i egwyddor o weithio’n gydradd â dinasyddion ar ddylunio adeiladau a chynefinoedd.

I weld yr erthygl cliciwch yma>>

Share via
Share via
Send this to a friend