Cymorth Cynllunio Cymru sy’n ennill sylw cenedlaethol

Cymorth Cynllunio Cymru ein canmol yn ein categori Tîm Cynllunio Mewnol y Flwyddyn yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 2020 a gynhaliwyd yn rhithwir ar You Tube ar Ebrill 30ain 2020.

Gwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yw’r gwobrau mwyaf eu parch sydd wedi eu hen sefydlu yn niwydiant cynllunio. Maent wedi eu cynnal am dros 40 mlynedd, ac maent yn dathlu enghreifftiau rhagorol o gynllunio a’r cyfraniad mae cynllunwyr yn ei wneud i gymdeithas.

Cliciwch yma i wylio’r seremoni>>

 

Teimlwn yn hynod o falch o’r gwaith rydym wedi ei gyflawni ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb eich cefnogaeth chi.

Dyma’r hyn ddywedodd y beirniaid:
“Mae’r beirniaid yn canmol Cymorth Cynllunio Cymru am berfformio’n dda ar draws yr holl gategorïau mynediad a chawsant argraff dda o’u hwyluster digidol a’r broses o ymygysylltu. Roeddent wedi darparu enghreifftiau da o gynhwysedd ac roedd y beirniaid yn edmygu ysbryd eu gwaith.”

Gweler llawlyfr yr enillwyr yma >>

Share via
Share via
Send this to a friend