Cynllun Cynefin y Drenewydd a Llanllwchaiarn

Cynllun Cynefin wedi’i fabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol gan Awdurdod Lleol Powys.

Mae Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn yn falch iawn o adrodd bod y Cynllun Cynefinoedd wedi’i fabwysiadu gan Gyngor Sir Powys fel Canllawiau Cynllunio Atodol ddoe.

Dechreuwyd gweithio ar y Cynllun Cynefinoedd yn gynnar yn 2019 ac mae’n cynnwys cynlluniau manwl ar gyfer y dref ar gyfer y 15 mlynedd nesaf. Derbyniwyd sylwadau mewn amryw o ddigwyddiadau yn arolwg y dref a’r cyhoedd. Roedd 48 o sefydliadau lleol gan gynnwys grwpiau lleol, ysgolion a disgyblion yn ymwneud â chasglu tystiolaeth.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma>>

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend