Recruiting a new Engagement Officer (community and town councils)

Are you passionate about creating more sustainable communities?   Do you want to be working in a small and energetic third sector organisation working to make the planning process accessible and relevant to local communities?  If you share our enthusiasm for positive change in planning, we want to hear from you.Ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch creu cymunedau sy’n fwy cynaliadwy? Hoffech chi weithio mewn sefydliad bach ond egnïol yn y drydedd sector yn gweithio i wneud y broses gynllunio yn fwy hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol? Os ydych chi’n rhannu ein brwdfrydedd ni am newid cadarnhaol mewn cynllunio, rydym am glywed gennych.

Share via
Share via
Send this to a friend