Volunteers wanted

We are currently looking to recruit new volunteers, including planners interested in casework and community volunteers interested in community development activities.

We are also on the lookout for new trustee directors to join the Management Board.

The recruitment process is relatively fast and painless and we are running our next volunteer induction event on 14th September which would be an ideal date to recruit new volunteers by.

Can you help ?

Recruitment information is available here.

Ar hyn o bryd rydym yn gobeithio recriwtio gwirfoddolwyr newydd, yn cynnwys cynllunwyr sydd â diddordeb mewn gwaith achos, a gwirfoddolwyr cymuned sydd â diddordeb mewn gweithgareddau datblygu’r gymuned. Rydym hefyd yn cadw llygaid ar agor am gyfarwyddwyr ymddiriedolaeth i ymuno â’r Bwrdd Rheoli.

Mae’r broses recriwtio yn weddol gyflym ac yn ddi-ffwdan ac rydym yn cynnal ein digwyddiad cyflwyno i wirfoddolwyr ar Fedi 14eg. Byddai’n ddelfrydol recriwtio gwirfoddolwyr newydd erbyn y dyddiad yna. Allwch chi helpu ?

Ceir gwybodaeth recriwtio yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend