Planning Aid Wales Annual General Meeting at Chapter Arts Centre, 12th of July 2011

Planning Aid Wales invites you to attend it’s AGM at Chapter Arts Centre in Cardiff on Tuesday the 12th of July at 18:15. We will be celebrating the work of Planning Aid Wales volunteers with a short presentation from four of our key volunteers as well as looking at the work that we have been doing over the past year. There will also be a closing address by Mark Drakeford, Assembly Member for Cardiff West.

If you have been involved with Planning Aid Wales or are at all interested in the work that we do, our AGM is the perfect opportunity to find out more.

For more information or to book a place please contact Kay Sharman by clicking here or ringing 02920625009.

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn wahoddi chi i fynychu ei Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y Ganolfan Chapter ar Dydd Mawrth y 12fed o Gorffenaf am 18:30. Mi fyddwn yn dathlu gwaith ein gwyrfoddolwyr trwy cyflwyniad byr gan pedwar o ein gwyrfoddolwyr yn ogystal a edrych ar y gwaith wedi cwblhau dros y flynedd diwethaf. Os ydych wedi bod yn rhan o waith Cymorth Cynllunio Cymru neu gyda diddordeb yn y gwaith rydym yn gwneud, mae eich CCB yn siawns ardderchog i ddarganfod mwy.

Am fwy o wybodaeth ynglun a’r CCB cysylltwch a Kay Sharman gan clicio ym neu ffonio 02920625009.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend