Planning Aid Wales will host an exhibition stand at the One Voice Wales annual conference

Planning Aid Wales will be hosting an exhibition stand at the One Voice Wales annual conference on 8thOctober 2011 in Bont Pavillion, Pontrhydfendigaid, Ceredigion. For more information on our stand email[email protected] and for more information on the conference go towww.onevoicewales.org.ukBydd Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal stondin arddangosfa yng nghynhadledd flynyddol Un Llais Cymru ar Hydref 8fed, 2011 ym Mhafiliwn y Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion. I gael mwy o wybodaeth am y stondin ebostiwch [email protected] ac am fwy o wybodaeth am y gynhadledd ewch i www.onevoicewales.org.uk

Share via
Share via
Send this to a friend