Planning Aid Wales at the Communities First annual conference 2011

Planning Aid Wales will be running a workshop at the Communities First annual conference held in the SWALEC Stadium, Cardiff on the 10th of November this year. The workshop is entitled ‘Achieving your Vision Framework through the planning system’ and will highlight the value and benefit of Communities First partnerships becoming involved in planning in Wales. We will also be holding an exhibition stand at the conference to promote our work to Communities First partnerships and those involved in the programme.

Please click here for a copy of the conference programme.

Mi fydd Cymorth Cynllunio Cymru yn darparu gweithdy i gynhadledd blynyddol Cymunedau Gyntaf yn y stadiwm SWALEC ar y 10 fed o Dachwedd y flwyddyn yma. Mae’r gweithdy wedi enwi ‘Gyflawni eich Weledigaeth Fframwaith trwy’r system gynllunio’ ac mi fydd yn pwysleisio werth a budd o partneriaed Cymunedau Gyntaf bod yn rhan o’r system gynllunio yng Nghymru. Mi fyddwn hefyd yn dal stondyn arddangosfa yn y gynhadledd i hybu ein gwaith ymysg partneriaid Cymunedau Gyntaf a pobol sy’n rhan o’r rhaglen.

Plis cliciwch yma am rhaglen i’r gynhadledd.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend