Planning Aid Wales at the TPAS annual conference 2011

Planning Aid Wales will be running a workshop at the TPAS annual conference held in the Metropole Hotel, Llandrindod Wells on the 18th of November this year. The workshop will highlight the value and benefit of tenants and residents becoming involved in planning in Wales. We will also be holding an exhibition stand at the conference to promote our work.

Please click here for a copy of the conference programme.

Mi fydd Cymorth Cynllunio Cymru yn darparu gweithdy i gynhadledd blynyddol Cymunedau Gyntaf yn y Metropole Hotel, Llandrindod Wells ar y 18fed o Dachwedd y flwyddyn yma. Mi fydd y gweithdy yn pwysleisio werth a budd i denantiaid o fod yn rhan o’r system gynllunio yng Nghymru. Mi fyddwn hefyd yn dal stondyn arddangosfa yn y gynhadledd i hybu ein gwaith.

Plis cliciwch yma am rhaglen i’r gynhadledd.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend