Towards a Welsh Planning Act: call for evidence

With the advent of the Welsh Government’s primary policy making power, comes a review of current legislation. The Independent Advisory Group set-up to review the planning system has now called for views and opinions from the public on making planning easier to understand and use. This is a great opportunity to have a say on the future of the planning system in Wales.

If you would like to know more or respond to the consultation click here

The consultation opened on the 11th of November 2011 and will close on the 3rd of February 2012.

O ganlyniad i bwerau newydd Lywodraeth Cymru bydd yna adolygiad deddfwriaeth Cymraeg. Mae’r Grwp Cynghori Annibynnol wedi sefydlu i gynnal adolygiad y system cynllunio wedi galw am syniadau a barn o’r cyhoedd ar sut i wneud yn haws deall a defnyddio’r system gynllunio. Mae hyn yn cyfle arbennig i gael dweud ar dyfodol y system gynllunio yng Nghymru.

Os hoffech gwybod mwy neu ymateb i’r galw cliciwch yma

Dechrau’r cyfnod ymgynghori oedd yr 11fed o Dachwedd 2011 ac mi fydd yn cai ar y 3ydd o Chwefror 2012.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend