Volunteer Forum: experiences and opportunities

Tuesday, 8th December – 5pm to 7pm

 

Planning Aid Wales is holding its very first Volunteer Forum meeting on the 8th December.  The event provides our volunteers with an opportunity to:

 

  • Meet other volunteers and share experiences
  • Hear about exciting changes ahead for Planning Aid Wales and future opportunities for volunteers

 

If you are a volunteer and would like to book a place, please contact Kay Sharman by clicking here.Dydd Mawrth, Rhagfyr 8fed – 5yp – 7yh

 

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal ei gyfarfod Fforwm Gwirfoddolwyr cyntaf un ar Ragfyr 8fed.  Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i’r gwirfoddolwyr i:

 

  • Gyfarfod gwirfoddolwyr eraill ac i rannu profiadau
  • Glywed am y newidiadau cyffrous sydd ar y gweill yng Nghymorth Cynllunio Cymru a chyfleoedd yn y dyfodol i’r gwirfoddolwyr

 

Os ydych yn wirfoddolwr / wraig ac os hoffech archebu lle, cysylltwch â Kay Sharman trwy glicio yma

Share via
Share via
Send this to a friend