Volunteer Forum: experiences and opportunities

Tuesday, 8th December – 5pm to 7pm

 

Planning Aid Wales is holding its very first Volunteer Forum meeting on the 8th December.  The event provides our volunteers with an opportunity to:

 

  • Meet other volunteers and share experiences
  • Hear about exciting changes ahead for Planning Aid Wales and future opportunities for volunteers

 

If you are a volunteer and would like to book a place, please contact Kay Sharman by clicking here.Dydd Mawrth, Rhagfyr 8fed – 5yp – 7yh

 

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal ei gyfarfod Fforwm Gwirfoddolwyr cyntaf un ar Ragfyr 8fed.  Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i’r gwirfoddolwyr i:

 

  • Gyfarfod gwirfoddolwyr eraill ac i rannu profiadau
  • Glywed am y newidiadau cyffrous sydd ar y gweill yng Nghymorth Cynllunio Cymru a chyfleoedd yn y dyfodol i’r gwirfoddolwyr

 

Os ydych yn wirfoddolwr / wraig ac os hoffech archebu lle, cysylltwch â Kay Sharman trwy glicio yma

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend