Vacancy: Engagement officer (planning authorities)

Are you passionate about creating more sustainable communities?   Do you want to be working in a small and energetic third sector organisation working to make the planning process accessible and relevant to local communities?  If you share our enthusiasm for positive change in planning, we want to hear from you.

We are looking for a highly motivated planner who can: provide knowledge and support network services which will generate change; co-ordinate delivery of an annual events programme, and; help develop our volunteer resource.

 

The closing date for applications is midday, Tuesday 5th January 2016.

For more information, please click here for an application pack:Ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch creu cymunedau sy’n fwy cynaliadwy? Hoffech chi weithio mewn sefydliad bach ond egnïol yn y drydedd sector yn gweithio i wneud y broses gynllunio yn fwy hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol? Os ydych chi’n rhannu ein brwdfrydedd ni am newid cadarnhaol mewn cynllunio, rydym am glywed gennych.

Rydym yn chwilio am gynllunydd llawn ysgogiad a all: ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau rhwydweithiau cefnogol a fydd yn creu newid; cydlynu dosbarthu rhaglen o ddigwyddiadau yn flynyddol; a helpu i ddabtlygu ein adnodd o wrifoddolwyr.

 

Dyddiad cau i geisiadau yw canol dydd, Dydd Mawrth, Ionawr 5ed 2016.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma am becyn ymgeisio

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend