Pembrokeshire Community and Town Council Workshops

Planning Aid Wales will be running a series of four free workshops in April, to help Community and Town Councils get involved in the review of the Local Development Plan for the Pembrokeshire Coast National Park.

The National Park Authority is in the very early stages of reviewing its Local Development Plan (LDP). The workshops will explain the review process and help community and town councillors understand the role they can play in the forward planning process.

The workshops will take place in Pembroke Dock, St David’s, Newport and Haverfordwest.

For more information, contact Julia Lester at [email protected] or by telephone on (029) 2062 5006.

Bydd Cymorth Cymllunio Cymru yn cynnal cyfres o bedwar gweithdy, am ddim, ym mis Ebrill i helpu Cynghorau Cymuned a Thref i gymryd rhan yn adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn y cyfnod cynnar o adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Bydd y gweithdai yn esbonio’r broses adolygu ac yn helpu cynghorwyr cymuned a thref i ddeall y rôl y gallant ei chwarae yn y broses o gynllunio at y dyfodol.

Cynhelir y gweithdai yn Noc Penfro, Tyddewi, Trefdraeth a Hwlffordd.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Julia Lester yn [email protected] neu drwy ffonio (029) 2062 5006.

Share via
Share via
Send this to a friend