Community Planning: learning from recent practice

18th April 2016, 3pm to 6pm at the Chapter Arts Centre, Cardiff

Planning Aid Wales will be hosting this event to explore recent innovations and share best practice in the areas of community planning and engagement.  It will be an opportunity for planners and community representatives to come together to develop thinking and share knowledge.  It will cover Place Plans, pre-application consultation by developers and innovation in local community engagement by LPAs. 

There is a charge of £15 per planner and a reduced rate of £5 for community representatives. 

For more information or to book your place, please contact Angharad on [email protected]  

 Ebrill 18fed 2016, 3yp i 6yh yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd

Bydd Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal y digwyddiad hwn i archwilio mentrau diweddar a rhannu ymarfer da ym meysydd cynllunio ac ymgysylltu cymunedol. Bydd yn gyfle i gynllunwyr a chynrychiolwyr y gymuned i ddod at ei gilydd i ddatblygu syniadau a rhannu gwybodaeth. Bydd yn delio â Chynlluniau Cynefin, ymgynghoriaeth cyn-cais gan ddatblygwyr a mentrau ymgysylltiad y gymuned leol gan Awdurdodau Cynllunio Lleol.

Cost i gynllunwyr yw £15 y pen gyda chost gostyngol o £5 i gynrychiolwyr y gymuned.

I gael mwy o wybodaeth neu i archeb lle, cysylltwch ag Angharad ar [email protected]

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend