Free community engagement event

Monday, 22nd June 2015, 4pm – Glyndwr University, Wrexham

 

Planning Aid Wales are holding a free community engagement in planning event that will enable you to learn more about place planning for your community.   

The event will include presentations by those already making exemplary moves with place plans and follows Planning Aid Wales’ Annual General Meeting. 

 All are welcome to attend this free event – for more details please click here.

 Dydd Llun, Mehefin 22ain 2015, 4yp – Prifysgol Glyndwr, Wrecsam

 

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal digwyddiad am ddim ynghylch ymgysylltu’r gymuned â chynllunio a fydd yn eich galluogi i ddysgu mwy am gynllunio cynefin ar gyfer eich cymuned.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan y rhai sydd eisoes yn symud ymlaen gydag esiamplau o gynllunio cynefin a bydd yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru.

Mae croeso i bawb i ddod i’r digwyddiad am ddim – am fwy o fanylion cliciwch yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend