South Wales Planning Aid video recovered

A video we made way back in 1983 has been recently recovered from our archives. Produced by volunteers, the video introduces the then South Wales planning aid service and shares some of the experiences of our customers.

To view the video, visit our ‘early days’ page (click here).

Yn ddiweddar, darganfuwyd fideo a gynhyrchwyd gennym ymhell yn ôl ym 1983, yn ein harchifau. Cynhyrchwyd y fideo gan wirfoddolwyr ac mae’n cyflwyno gwasananeth cymorth cynllunio De Cymru (fel yr oedd ar y pryd) ac yn rhannu rhai o brofiadau ein cwsmeriaid.

I weld y fideo, ewch i’n tudalen ‘y dyddiau cynnar’ (cliciwch yma).

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend