Planning Aid Conference 2010

This year’s UK Planning Aid Conference is being held on 29-30 April 2010 in Cardiff. It will bring planning aid staff, volunteers and trustees together with representatives from community and voluntary groups from across the whole UK. The focus for the conference will be on how UK planning aid services are already engaging with communities, and how we can do better in future.

For details please click here.

Cynhelir y Gynhadledd Genedlaethol Cymorth Cynllunio ar 29-30 Ebrill 2010 yng Nghaerdydd. Bydd yn dod â staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr cymorth cynllunio at ei gilydd ynghyd â chynrychiolwyr o grwpiau cymuned a gwirfoddol ar draws y DU gyfan. Ffocws y gynhadledd fydd sut mae gwasanaethau cynllunio’r DU eisoes yn ymgysylltu â chymunedau a sut y gallwn wneud yn well yn y dyfodol.

Cliciwch yma am fanylion.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend