Planning Aid Wales Welsh Language Scheme

It is now almost three years that Planning Aid Wales adopted its first Welsh Language Scheme, and it is time for a review. We have produced a draft of a revised Scheme for the next three years, and we’d like our volunteers’, clients’ and supporters’ views on it.

The original Welsh Language Scheme and the draft of the revised version are available to downloadhere. Please send your comments to Marika Fusser in the Penygroes office by 30 April 2010.

Erbyn hyn mae tair blynedd o’r bron wedi mynd heibio ers i Cymorth Cynllunio Cymru fabwysiadu ei Gynllun Iaith Gymraeg cyntaf ac mae’n bryd i’w adolygu. Rydym wedi cynhyrchu Cynllun diwygiedig drafft ar gyfer y tair blynedd nesaf ac hoffem gael sylwadau ein gwirfoddolwyr, cleientiaid a’n cefnogwyr arno.

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg gwreiddiol a drafft y fersiwn ddiwygiedig ar gaeli’w lawrlwytho yma. Anfonwch eich sylwadau at Marika Fusser yn swyddfa Penygroes erbyn 30 Ebrill 2010.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend