Planning Aid Conference 2010 – online resource

Planning Aid Wales hosted the 2010 National Planning Aid Conference in Cardiff on 29th and 30th April 2010. Entitled ‘Planning Aid – Engaging with Communities’, it brought planning aid staff, volunteers and trustees together with representatives from community and voluntary groups from across the whole UK. The focus for the conference was on how UK planning aid services were already engaging with communities, and how we could do better in future.

We have now created an online resource from presentations, notes and other materials related to the workshops held at the conference. It can be accessed here.

Cynhaliwyd Cynhadledd Cymorth Cynllunio’r DU 2010 yng Nghaerdydd ar 29 a 30 Ebrill 2010. Dan y teitl ‘Cymorth Cynllunio – Ymgysylltu â Chymunedau’ daeth â staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr cymorth cynllunio at ei gilydd ynghyd â chynrychiolwyr o grwpiau cymunedol a gwirfoddol ar draws y DU gyfan. Ffocws y gynhadledd oedd sut roedd gwasanaethau cynllunio’r DU eisoes yn ymgysylltu â chymunedau a sut y gallen wneud yn well yn y dyfodol.

Rydym bellach wedi creu adnodd arlein o gyflwyniadau, nodiadau a deunyddiau eraill sy’n berthnasol i’r gweithdai a gynhaliwyd yn ystod y gynhadledd. Gallwch ei weld drwy glicio yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend