Message from RTPI President Cath Ranson

Planning Aid Wales has received the following message from Cath Ranson, President of the Royal Town Planning Institute:

Congratulations to Planning Aid Wales on another successful year, if in challenging times.

I’m extremely impressed by the work that Planning Aid Wales does, both as officers and volunteers and I’m proud of the long standing association between RTPI members and Planning Aid in delivering services to the community.

The voluntary effort put in, in many cases over many years, is impressive and makes a real difference, out where it counts, in the community.

It’s great that Planning Aid Wales is informing Planners and those active in the community about Place making.

Best wishes for the year ahead.Mae Cymorth Cynllunio cymru wedi derbyn y neges ganlynol oddi wrth Cath Ranson, Llywydd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol:

Llongyfarchiadau i Cymorth Cynllunio Cymru ar flwyddyn lwyddiannus arall serch yr hinsawdd heriol.

Rwy’n llawn edmygedd o’r gwaith y gwna Cymorth Cynllunio Cymru, fel swyddogoion ac fel gwirfoddolwyr ac rwy’n falch o’r cysylltiad hir rhwng aelodau RTPI a Chymorth Cynllunio yn dosbarthu gwasanaethau i’r gymuned.

Mae ymdrech y gwirfoddolwyr, mewn llawer achos, dros nifer o flynyddoedd, yn drawiadol ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn, ble mae’n cyfri, yn y gymuned.

Mae’n wych bod Cymorth Cynllunio Cymru yn hysbysu Cynllunwyr a’r rhai sy’n weithgar yn y gymuned ynghylch Creu Cynefin

Dymuniadau gorau am y flwyddyn sydd i ddod.

Share via
Share via
Send this to a friend