Making your case at planning committee fact sheet now available

Planning Aid Wales has developed a free fact sheet to help those looking to speak at planning committee meetings.

The fact sheet is full of useful tips on how to prepare and present your case.

To download the fact sheet, please visit our publications pageMae Cymorth Cynllunio Cymru wedi datblygu ffeithlen am ddim i helpu’r rhai sy’n gobeithio siarad mewn cyfarfod pwyllgor cynllunio.

Mae’r ffeithlen yn llawn o syniadau defnyddiol ar sut i baratoi a chyflwyno eich cais.

I lawrlwytho’r ffeithlen, ewch i’n tudalen ‘cyhoeddiadau’.

Share via
Share via
Send this to a friend