Planning Aid Wales Annual General Meeting: celebrating the work of our volunteers

You are invited to the Planning Aid Wales Annual General Meeting 2012.

The meeting will be held on Monday 9th July at Glyndŵr University, Wrexham, starting 4:30 p.m.

Under the theme ‘Celebrating the work of Planning Aid Wales volunteers’, there will be two short presentations from volunteers Jon Talbot and John Mattocks.

For a map of the Glyndŵr University campus please click here. The meeting will be held in the Catrin Finch centre (building 9 on the map).

The venue can accommodate a maximum of fifty people, so can you please make sure you confirm your attendance in advance by emailing Kay Sharman at [email protected] or by telephone on 02920 625 009.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ddydd Llun 9fed Gorffennaf ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, a bydd yn cychwyn am 4:30 y.h.

Bydd y gwirfoddolwyr Jon Talbot a John Mattocks yn rhoi dau gyflwyniad byr ar y thema ‘Dathlu gwaith gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio Cymru’.

I weld map o gampws Prifysgol Glyndŵr, cliciwch yma. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yng nghanolfan Catrin Finch (adeilad 12 ar y map).

Mae’r lleoliad yn gallu darparu ar gyfer uchafswm o bum deg o bobl, felly a fyddech gystal â sicrhau eich bod yn cadarnhau eich presenoldeb ymlaen llaw, drwy anfon e-bost at Kay Sharman yn[email protected] neu drwy ei ffonio ar 02920 625 009.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend