Find out more about planning in your area

Want to find out where your planning authority is with preparing a Local Development Plan ?

Our new clickable map of Wales gives Local Development Plan updates and contact information for planning policy and planning application teams for each local planning authority in Wales.

To view the map, click here.

Am ddarganfod ble mae eich awdurdod cynllunio arni gyda pharatoi Cynllun Datblygu Lleol?

Mae ein map cliciadwy newydd o Gymru yn rhoi diweddariadau ar Gynlluniau Datblygu Lleol a manylion cyswllt ar bolisïau cynllunio a thimau ceisiadau cynllunio ar gyfer pob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru.

I weld y map, cliciwch yma.

Share via
Share via
Send this to a friend