Download our planning guidance handbooks

A public guide to the land use planning system in Wales – for people who want to know more about the planning system in Wales. It explains how planning applications are decided and how to get involved in Local Development Plans.

To download, click here.

Community and town councillors handbook: the land use planning system in Wales – covers relevant aspects of the planning system in detail and explores how councillors can get the best out of the planning system for their communities.

To download, click here.

Gallwch nawr lawrlwytho penodau unigol o’n llawlyfrau canllaw poblogaidd ar gynllunio.

Arweiniad i’r system gynllunio defnydd tir yng Nghymru – ar gyfer pobl sydd am wybod mwy am y system gynllunio yng Nghymru. Mae’n esbonio sut y penderfynnir ar geisiadau cynllunio a sut i gymryd rhan mewn Cynlluniau Datblygu Lleol.

I lawrlwytho, cliciwch yma.

Llawlyfr cynghorwyr tref a chymuned: y system gynllunio defnydd tir yng Nghymru – yn delio’n fanwl ag agweddau perthnasol o’r system gynllunio ac yn archwilio sut gall cynghorwyr gael y gorau allan o’r system gynllunio i’w cymunedau.

I lawrlwytho, cliciwch yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend